1 October 2012 - Latest additions to the BIA honoured member society!

Wat zijn we trots op dit koppel. Jaarlijks steunen zijn onze zwemklassen. Door hun financiele bijdrage was het mogelijk om elk jaar het zwemprogramma te organiseren. Dank voor uw steun!