3 november 2015 - BIA-oudervergaderingen

Tijdens de oudervergaderingen in oktober en november konden staf, mentoren en vrijwilligers met de ouders van de BIA-kinderen ervaringen uitwisselen, sociale pijnpunten bespreken, het belang van een motiverende thuissituatie nogmaals benadrukken, en hen tonen wat er zoal gebeurt tijdens de naschoolse activiteiten. BIA-leerlingen droegen hun steentje bij met mooie presentaties hierover, en een diapresentatie illustreerde en verhelderde de BIA-projecten. We danken alle ouders die aanwezig waren, want met hun input en medewerking kunnen we een verschil maken.

IMG1455 DSC534IMG1251DSC615DSC582DSC562
IMG1682IMG1523