Ons Team In België


Onze medewerkers in België functioneren allemaal als bestuursleden en zorgen ervoor dat de organisatie vlot functioneert. Stuk voor stuk zijn zij enorm begaan met BIA en zijn dan ook actief betrokken op een dagelijkse basis. Dankzij hun harde werk en toewijding zijn wij in staat om onze kinderen in Zuid-Afrika verder te blijven helpen.

 

Naast onze bestuursleden in Belgie, willen wij ook de mede- oprichters van Born in Africa BE vernoemen en bedanken voor al hun steun; Roger de Smet, Georges De Smul, Arlette Vanheule en Hanneke Siebelink.

Ontmoet onze raad van bestuur en vrijwilligers in België:

pageimage begeorge

Georges De Smul
Voorzitter

Hij draagt de verantwoordelijk om als brug tussen de bestuursleden en de vrijwilligers te functioneren. Hij is voortdurend intensief bezig met fondswerving voor BIA. Voor meer informatie over onze organisatie, kan u gerust contact opnemen met Georges.

pageimage IMG8319 001

Jaak Leenknegt
Ondervoorzitter en Corporate Fondsenverwerving

Jaak is ondervoorzitter van de Raad van Bestuur in Belgiё, verantwoordelijke voor de corporate fondsenverwerving in Belgiё en hij is ook betrokken in public relations.

pageimage Remi Lieve

Remi De Backer
Coördinator Tussen België En Zuid-Afrika

Remi is voorzitter van de raad in Zuid-Afrika. Hij is daarnaast ook een brug tussen België en Zuid-Afrika en samen met zijn vrouw Lieve, spelen zij beiden een grote rol in de fondsenwerving voor onze organisatie. Wanneer zij in Zuid-Afrika zijn, werken zij bovendien ook als vrijwilligers voor Born In Africa. 

pageimage BILD2654

Nele Schroyen
Medewerking En Vertalingen

Nele helpt BIA bij het vertalen van artikels en nieuwsbrieven van en naar het Engels en ondersteunt Lotte bij de voorbereidende gesprekken met kandidaat- vrijwilligers.

pageimage DSCN1069

Lotte Van Buyten
Administratieve Ondersteuning En Begeleiding Van Vrijwilligers

Zij heeft twee jaar doorgebracht als vrijwilliger voor Born in Africa en leidt nu het programma voor de werving en plaatsing van vrijwilligers voor de organisatie.

PaulProfiel2018Paul Delva

Paul wil de werking van BIA in al zijn facetten ondersteunen en staat mede in voor het organiseren van de activiteiten. Zijn personalisme helpt het verschil maken bij de verdere uitbouw naar een duurzame organisatie.

pageimage believep

Lieve Platteau
Administratieve Ondersteuning

Als mede-oprichter is zij gedeeltelijk verantwoordelijk voor de administratie van Born in Africa.

pageimage bearlette 1

Arlette Van Heule
Administratieve Ondersteuning

Arlette is ook mede-oprichtster en zij biedt ook ondersteuning op vlak van administratie.

pageimage bechristine

Christine Lernout
Boekhouding en ledenadministratie

Zij beheert de boekhoudingafdeling van BIA en voert daarnaast bijkomende administratieve taken uit.

pageimage beroger

Roger De Smet
Public Relations

Als mede-oprichter is hij nu een sleutelfiguur in de fondsenwerving voor BIA.

pageimage Luc 3

Luc De Clercq

Luc biedt administratieve steun aan Born in Africa.

resizedimage125148 DSC4936 001

Lieve De Backer (vrijwilliger)

Vrouw van Remi De Backer is ook enorm actief met het promoten van Born in Africa in België en in Zuid-Afrika.

IMG 1294

BIA team in Meetjesland

Dit team deed eerder vrijwilligerswerk bij BIA in Plettenberg Bay en houden verschillende fundraising activiteiten in België om geld in te zamelen. In januari 2017 bracht het team een bezoek aan Born in Africa om de ingezamelde geldsom te overhandigen en ons educatief centrum in Kranshoek te schilderen en decoreren.
Het team kon hun 5 jarig bestaan jammer genoeg niet vieren in 2020, maar het jaar erna lanceerden ze wel hun eigen website! Neem eens een kijkje: https://biameetjesland.be/

lilianeLilianne Van Acker (Vrijwilliger)

Kwam in 2017 en 2018 enkele weken in Zuid- Afrika vrijwilligerswerk doen op de lagere school van Kranshoek. Sinds 2018 zet zij zich ook vanuit België in om de database in Zuid- Afrika met alle informatie over de kinderen up-to-date te houden.

pageimage Hilde De Baets2

Hilde De Baets (†2022)

Hilde was jarenlang actief in Belgiê door Born in Africa te vertegenwoordigen in gemeenteraden. Daarnaast organiseerde ze jaarlijks een zeer succesvolle rommelmarkt te Velzeke waarvan de opbrengst naar Born in Africa ging, tot haar overlijden in 2022. We zullen Hilde altijd herinneren als aan warme vrouw met een grote passie om anderen te helpen. Bedankt voor alles, Hilde!