life skills

 

Life Skills Programma


Het life skills programma van Born in Africa heeft als bedoeling de horizon van de Born in Africa-kinderen te verruimen tot voorbij hun dagdagelijkse omgeving. Zo willen we de noodzakelijke vaardigheden overbrengen om te functioneren als ontwikkelde, zelfstandige jongvolwassenen.

 

Achtergrond & Uitdagingen

De kinderen in het programma komen uit kansarme gemeenschappen, die hen weinig mogelijkheden bieden om hun blik te verruimen en hun omgeving ten volle te beleven. Hoewel ze in een streek wonen die jaarlijks honderden toeristen aantrekt, hebben ze vaak nooit de bezienswaardigheden gezien die de bezoekers aandoen.

Door de barre leefomstandigheden is er weinig ruimte voor kinderen om echt kind te zijn: al vroeg helpen ze in het huishouden en zorgen ze voor jongere broertjes en zusjes. Er zijn enkele vrijetijdsverenigingen en sportclubs in de streek, maar deze zijn voor hen weinig toegankelijk omwille van de afstand en/of het geld dat gevraagd wordt om hieraan deel te nemen.

Het is van levensbelang dat de kinderen de omgeving buiten hun eigen kleine wereldje leren kennen, opdat ze een realistisch toekomstbeeld zouden krijgen. Hun eigen mogelijkheden ontdekken en leren wat nodig is om deze mogelijkheden te ontwikkelen, is noodzakelijk om hen te laten opgroeien tot zelfverzekerde volwassenen. Kinderen die worden uitgesloten van ontwikkeling van hun creatieve vaardigheden of die hun verborgen talenten niet kunnen ontdekken, vallen gemakkelijk ten prooi aan apathie en misbruik.

De scholen zijn zich bewust van het belang van de ontwikkeling van deze ‘zachte vaardigheden’, maar ze hebben niet de middelen om deze taak op zich te nemen en om leerlingen mee te nemen op educatieve uitstapjes.

Wat We Doen


Een speciaal daarvoor aangestelde educatieve coördinator organiseert kampen, uitstappen en zwemlessen, samen met vrijwilligers. Zij fungeren als rolmodellen en tonen de kinderen hoe ze met weinig middelen creatief kunnen zijn.

Elk jaar wordt een 10-tal thematische kampen georganiseerd. Voor de kleinere kinderen gaat het vooral om spel en plezier in samenwerkingsverbanden, en met respect voor elkaar en voor grenzen

De grotere kinderen mogen natuurlijk ook ook plezier maken, maar bij hen ligt de focus op teambuilding, probleemoplossend denken, gezondheid, veiligheid... Er is ook ruimte voor (school-)loopbaanbegeleiding met bezoeken van mensen uit allerlei beroepsvelden.

Alle kinderen krijgen goed te eten en drinken en een uitgebreid aanbod aan leuke activiteiten zoals quiz, film en spel

 

Plaatselijke organisaties steken een handje bij door inkomprijzen te verlagen van wandelpaden, boottochten, dierenparken en andere activiteiten. De kinderen krijgen wilde dieren te zien in reservaten maar ook in hun natuurlijke omgeving tijdens natuurwandelingen en rondvaarten op het water.

Elk jaar organiseren we een zwemprogramma, telkens met een andere groep BIA-kinderen. Op deze manier krijgen de kinderen van alle scholen en alle leeftijden de kans om te leren zwemmen. Om hun vooruitgang en kennis te testen werken we met een pre- en een posttest.

Deze lessen zijn leuk en leerrijk maar ook essentieel: elk jaar verdrinken er in Zuid-Afrika immers kinderen bij het zwemmen in de oceaan, zwembaden, meren en rivieren. Door hen de basistechnieken aan te leren om het hoofd boven water te houden, helpen we mee deze rampen te voorkomen.

De kinderen leren hun adem in te houden onder water, onder water zwemmen met open ogen, boven water blijven, en een degelijke slag. In de vrije tijd tussenin hebben ze de kans zich te amuseren in het water en voor sommigen helpt dit ook om hun watervrees te overwinnen.

 We hebben ons ook aangesloten bij een ander plaatselijk initiatief, genaamd 'Adopt a Swimmer', waar de training uitgebreid wordt verdergezet met ervaren zwemleraars (www.adoptaswimmer.co.za).

Niet enkel voor hun eigen veiligheid, maar ook om hun tewerkstellingskansen te verhogen in deze streek, die rijk is aan water, organiseren we zwemlessen. Met testen vooraf en achteraf, testen we hun vooruitgang, zodat we er gerust in kunnen zijn dat de kinderen na 12 lessen tenminste weten hoe ze zichzelf in veiligheid kunnen brengen.

Enkele keren per week kunnen de kinderen deelnemen aan naschoolse activiteiten zoals houtbewerking, schilderen, naaldwerk… We kiezen ervoor hen dingen te laten maken die ze thuis kunnen gebruiken, eerder dan creatieve technieken.