Harkerville Primary


  • Afstand tot Plettenberg Bay: 12 km

  • Aantal leerlingen: 240

  • Leerjaren: Graad R - Graad 7 (3de kleuterklas – 1ste middelbaar)

  • Kenmerken: kleine school met multi- graadklassen (verschillende leeftijden samen)

  • Aantal leerkrachten: 4

  • Aantal BIA-kinderen: 23

  • BIA-medewerkers op school: 1 mentor en 1 assistent leerkracht

Belangrijke bijdragen van BIA:  2006 bouw van een houten ruimte voor de school; vrijwilligers hebben een muurschildering van 5 meter gemaakt rond het thema ecologie; opstart groentetuin. De school kende tussen 2014 en 2018 een gigantische groei en barstte daardoor letterlijk uit zijn voegen. In 2018 bouwde Born in Africa daarom samen met Rotary een nieuwe blok met twee klaslokalen voor de school en een lokaal voor BIA mentor Sarija.

De lagere school van Harkerville heeft vier leerkrachten die gemiddeld een 90-tal kinderen onderwijzen, wat maakt dat de leerlingen ingedeeld zijn in graadklassen. De verplaatsingskosten zijn hoog, te hoog voor veel gezinnen, waardoor vele kinderen dus elke dag zo 'n 5 km moeten wandelen om naar school te gaan. Momenteel werkt er 1 BIA-mentor en 1 assistent leerkracht in Harkerville.