Kranshoek Primary


  • Afstand tot Plettenberg Bay: 15 km

  • Aantal leerlingen: 579

  • Leerjaren: Graad R - Graad 7 (3de kleuterklas – 1ste middelbaar)

  • Kenmerken: Veel Griekwakinderen (de Griekwa zijn een subgroep van de zeer heterogene en multiraciale kleurlingenbevolking van Zuid-Afrika). Klassen met meer dan 40 à 50 leerlingen. Heel veel BIA kinderen zitten op deze school.

  • Aantal leerkrachten: 22

  • Aantal BIA-kinderen: 55

  • BIA-medewerkers op school: 1 mentor

Belangrijke bijdragen van BIA: 2 houten klaslokalen; hulp bij bouw computerlokaal; vrijwilligers, leerlingen en ouders hebben een muurschildering gemaakt op een 30m lange muur op de speelplaats onder begeleiding van onze BIA vrijwilliger, met het schoolembleem, de gemeenschap en de lokale mensen erop geschilderd; huiswerkklassen voor de leerlingen van graad 4 en 5.

Verschillende klassen moeten plaats bieden aan 50 leerlingen met slechts 1 leerkracht. Overbevolking en beperkte leermiddelen leiden tot een groot verlies aan educatieve mogelijkheden voor de kinderen. BIA heeft een mentor aangesteld en extra vrijwilligers om de onderwijzers bij te staan en wat van hun taakbelasting over te nemen.