Plett Secondary


  • Afstand tot Plettenberg Bay: 5 km 

  • Aantal leerlingen: 1319

  • Leerjaren: Graad 8 tot en met Graad 12 (2de – 6de middelbaar) 

  • Kenmerken: leerlingen komen vanuit omliggende dorpen per bus 

  • Aantal BIA-kinderen: 65

  • BIA-medewerkers op school: 3 mentoren

Belangrijke bijdragen van BIA: huiswerkbegeleiding en loopbaanbegeleiding

Leerlingen op de middelbare school hebben extra zorg nodig omwille van het grote aantal schoolverlaters in Zuid-Afrika, dat te wijten is aan druggebruik, tienerzwangerschappen, zorg voor jongere broertjes en zusjes, en gebrek aan geloof in het onderwijs en de eigen mogelijkheden. Daarbovenop zijn vele ouders ongeletterd en dus niet in staat hun kinderen te begeleiden of te ondersteunen. De meeste BIA-kinderen gaan na hun lagere-schoolopleiding naar Plettenberg Bay Secondary School. Daarom hebben we twee mentoren op de school, die regelmatig de leerlingen kunnen opvolgen en ondersteunen.