put us in your will 

Neem 'Born in Africa' op in je testament of doe een schenking


Neem Born in Africa op in je testament of doe een schenking. Ook als je er niet meer bent, kun je nog het verschil maken voor het onderwijs van een kind.

Als 'Born In Africa' je nauw aan het hart ligt, kun je BIA opnemen in je testament. Zo geef je na je dood 'Born In Africa', als erkende organisatie, nog een ferm duwtje in de rug. Ook nog tijdens je leven kan je aan BIA een onbeperkte schenking doen. In beide gevallen voorziet de Vlaamse wetgever, als je dus in het Vlaamse Gewest woont, dat het goede doel vanaf 1 juli 2021 geen (= 0%) erf- of schenkbelasting meer moet betalen op wat het ontvangt uit uw nalatenschap of bij uw schenking.

Private stichtingen worden evenwel uitdrukkelijk uitgesloten van deze vrijstelling en zullen onderworpen blijven aan het bestaande tarief van 5,5% (schenkbelasting) en 8,5% (erfbelasting). Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat 7% percent voor schenkingen en (duo)legaten voor erkende goede doelen. Ook voor het Waalse Gewest geldt voor beide 7%. 

Ook is voor BIA als ANBI-erkende organisatie voor Nederlandse schenkingen en nalatenschappen geen belasting te betalen. Bovendien bestaat ook in Nederland de mogelijkheid om als donateur je gift af te trekken van de inkomstenbelasting.

Om je eigen situatie beter te kunnen inschatten, neem gerust contact op met je notaris of met Jaak Leenknegt bij BIA (jaak.leenknegt@gmail.com).