home work


Sponsor Onze Huiswerkklassen


Momenteel richten we drie huiswerkklassen in waar de BIA-kinderen extra ondersteuning krijgen bij hun schoolwerk. In deze veilige omgeving kunnen ze onder toezicht hun taken maken, aan schoolprojecten werken, bijkomende taal- en wiskundeoefeningen maken en computerlessen volgen.

Naast die namiddaglessen steunt BIA ook een programma dat zich toespitst op leesvaardigheid door drie voltijdse leesassistenten in drie scholen aan het werk te zetten. Zij fungeren als helpende hand van de klasleerkrachten door extra aandacht te geven aan leerlingen bij wie de leesvaardigheid een achterstand vertoont.

Als u uw steun geeft aan dit project draagt u echt bij tot de educatieve ontwikkeling van onze achtergestelde jongeren. U zal informatie ontvangen over het verloop van de huiswerkklassen en de assistenten. Aan het eind van het schooljaar krijgt u eveneens een update met informatie over de programma’s en de plannen voor het volgende jaar.

Ik ga akkoord om mijn persoongegevens door BIA te laten gebruiken binnen het kader van de BIA Privacy Policy.

Sponsor onze Huiswerkklassen