Edwill Mabie

pageimage Edwill

Een echte ambassadeur voor het BIA-programma.

Met zijn enigszins donkere geschiedenis is het bijna een wonder wat Edwill bereikt heeft in dit stadium van zijn leven. Born in Africa speelde een grote rol in zijn succesverhaal, en daarom willen we het graag met u delen.

Hij was één van de eerste kinderen die in 2002 in het programma werden opgenomen. Hij was toen amper acht jaar oud en zat toen in graad 3 van de lagere school in de Crags. Hij woonde bij zijn tante en zeven andere familieleden. Zijn beide ouders zijn overleden toen hij heel klein was en hij heeft hen dus nooit gekend.

Op school had Edwill het lastig, zowel op studiegebied als op persoonlijk vlak. Hij werd geplaagd door zijn medeleerlingen en de omstandigheden thuis waren ook niet ideaal om te studeren. Maatschappelijke problemen zoals alcoholmisbruik en armoede domineerden er. We merkten op dat Edwill zich gaandeweg op de vlakte begon te houden tijdens groepsessies en we werkten intensief met hem om de problemen op te lossen. Hij genoot van de BIA-kampen, die voor hem therapeutisch werkten. Hij praatte graag met zijn mentor en kwam graag naar groepsessies en hij was altijd present op de vakantieprogramma’s. Hij genoot met volle teugen van het Brandweerproject, waar hij de verantwoordelijkheden van een ‘brandweerman’ kreeg. Toen hij 14 werd, schreven we hem in aan de vakschool Olympia in George, op aanraden van de schoolpsycholoog die aangaf dat Edwill zich best toelegde op een praktische opleiding. Elke zondag en vrijdag kreeg Edwill een lift van de Crags naar Plettenberg Bay, waar hij de schoolbus nam naar George om er de week door te brengen.

Op Olympia kreeg hij de kans om over vele vakgebieden te leren, zoals dakwerken, metsen, automechanica en houtbewerking. Born in Africa financierde zijn schoolloopbaan en zorgde voor bijkomende mentoring. Hij specialiseerde in landbouw en hij is werkelijk een natuurtalent. Hij kreeg toelating voor een vierde jaar op de school waarin hij zich toespitste op landbouw, en tijdens dat jaar bloeide hij zodanig open dat hij besloot om er zijn beroep van te maken.

In december 2011 studeerde hij af. Hij gaf blijk van wilskracht en zijn vaardigheden en dierenliefde hebben zeker bijgedragen aan het verkrijgen van dit diploma. Hij is nu aan het werk op een organisch melkveebedrijf in het pittoreske Geelhoutboom, aan de voet van de Outeniquaheuvels in George.

Hij verdient een salaris als lid van een twaalfkoppige staf die de supervisie doet van de 200 koeien, het melkproces en de logistieke aspecten van het melkveebedrijf, en hij woont op de boerderij.

Edwill is een voorbeeld voor de jonge Born in Africa-kinderen en zijn vroegere leerkrachten spreken ons nog steeds aan over zijn fijne karakter, zijn eerlijkheid en zijn ijver. Wanneer wij bij BIA terugkijken op Edwill, zijn achtergrond en wat hij nu heeft bereikt, kunnen we niet anders dan hem bewonderen voor deze prestaties.