Katleho Modise

pageimage IMG20160607112830

Katleho was altijd al een jonge man met een doel. Nadat hij afstudeerde van Plett Secondary, werd hij toegelaten aan de universiteit om architectuur te studeren. Dit kwam echter niet overeen met zijn overtuiging om snel een succes van zijn leven te maken en niet te lang thuis te blijven. Daarom vervolledigde hij een cursus van acht maanden in gastvrijheid. Na zijn afstuderen bleef BIA Katleho steunen en hij studeerde vervolgens in Port Elizabeth, waar hij een tien maanden durende cursus volgde voor een diploma in de elektriciteit. Nadien begon hij meteen werk te zoeken in de streek rond Kranshoek, waar hij opgroeide en nog steeds woont.