MarcellMarcell Patterson

Marcell Patterson, of Patty zoals we hem nu allemaal kennen, groeide op in Kranshoek, net buiten Plettenberg Bay. Hij kwam reeds in het Born in Africa toen hij in het lager onderwijs zat, altijd stil, maar een actieve denker en probleemoplosser! Marcell is dan ook een uitstekende student, maar is daarnaast ook een schitterende artiest! In zijn laatste middelbaar bij Wittedrift High was hij bovendien Ondervoorzitter van de Leerlingenraad. Op school stond hij dan ook bekend als een rolmodel en respectvolle jongeman die alles in het werk stelt om anderen te helpen. Begin 2021 werd hij vervolgens geaccepteerd om een opleiding IT wetenschappen aan te vangen bij Eduvos in Kaapstad! We zijn ontzettend trots op Marcell die zijn studies succesvol afrondde in 2023 en wensen hem het beste voor de toekomst. Succes, Patty!