Rosline Blouw

roslin 2Onderwijsinstelling: Nelson Mandela Metropolitan Universiteit (NMMU) in Port Elizabeth

Opleiding: 3- jarige opleiding in leerkracht lager onderwijs, lagere leerjaren

Rosline is afkomstig van Kurland Village, The Crags. Tijdens haar middelbaar, stond ze gedurende 5 jaar elke ochtend om 4u30 op om haar bus naar school te halen. Haar familie had nooit de middelen om haar te laten studeren aan de universiteit, daarom werkte zij heel hard om er zeker van te zijn dat ze in aanmerking kwam voor de BIA studiebeurs. In 2017 werd deze haar dan ook toegekend en werd ze toegelaten om verder te studeren in de studierichting van haar dromen. Ze zal drie jaar studeren om haar diploma te behalen en kan vervolgens werken in kleuterklasjes en het 1ste, 2de en 3de leerjaar. Het is haar missie om een verschil te kunnen maken in de gemeenschap en Rosline heeft dan ook een mooie studiekeuze gemaakt om dit verder te bewerkstelligen.