TasmeenTasmeen Janklaas

Onderwijsinstelling: Varsity College

Opleiding: Bachelor Leerkracht Lager Onderwijs

Mijn naam is Tasmeen Janklaas en ik ben afkomstig uit Wittedrift, Green Valley. Ik groeide op bij mijn oma, in een klein huisje, tot ik in graad 7 besloot om bij mijn papa te gaan wonen. Nu woon ik bij mijn tante en nonkel. Ik ging naar school bij de lagere school van Wittedrift en nadien voltooide ik mijn middelbaar aan Wittedrift High, waar ik een BIA beurs genoot. In 2022 begon ik aan mijn verdere studies bij Varsity College in Port Elizabeth met de steun van Born in Africa. Na mijn afstuderen, hoop ik een goede leerkracht te zijn die anderen kan inspireren.