ING Solidarity Award

pageimage ING logo2

Op 6 februari 2014 vond de prijsuitreiking plaats van de prestigieuse ING Solidarity Award. Op een totaal van 1440 deelnemende verenigingen behaalde de vzw Born in Africa (BIA) de hoogste score: een publieksprijs van €1000, na een spannende open online-stemming (1373 stemmen) en bijkomend €10.000 als favoriet project van de jury.

Met deze wedstrijd wil de ING, in haar rol als sociaal verantwoordelijke bank, de Belgische verenigingssector steunen en zichtbaarheid geven aan mooie acties van verenigingen en stichtingen en ze allemaal op voet van gelijkheid brengen door haar financiële steun te verlenen, zowel via de stemming door het publiek, als door projecten te steunen naar aanleiding van de stemming van de vakjury.

De juryleden selecteerden het studentenbeursfonds van BIA als hun favoriet project buiten categorie, op basis van een wegingsysteem, afhankelijk van volgende criteria: conformiteit van het dossier, kwaliteit, originaliteit, en impact en implementatie.