Isabelle De Smul-Brink ontving de Visser-Neerlandia prijs in 2011

pageimage IMG0651 001

In 2011 mocht Isabelle De Smul-Brink de Visser-Neerlandiaprijs in ontvangst nemen. De prijsuitreiking vond plaats in de Almenkerk wijnhandel in de Westkaap en werd bijgewoond door plaatselijke notabelen, maar ook de Vlaamse Minister-President, Kris Peeters, was aanwezig. Minister Peeters prees de verwezenlijkingen van Isabelle en haar team. De prijs wordt sinds 1955 uitgereikt en beloont personen of organisaties die zich belangeloos voor hun medemens of voor de samenleving hebben ingezet.

Het prijzengeld zal gebruikt worden voor het Born in Africa studiebeurzenproject. Dank aan Mr. Willy Leenders, Dolf Wieërs en leden van de Marnixring Limburg Herkenrode voor hun hulp bij de nominatie. Proficiat aan Isabelle en het Born in Africa team!