The Crags Primary


  • Afstand tot Plettenberg Bay: 25 km

  • Aantal leerlingen: 506

  • Leerjaren: Graad R - Graad 7 (3de kleuterklas – 1ste middelbaar)

  • Kenmerken: veel BIA-kinderen. Veel Xhosa sprekende-kinderen.

  • Aantal leerkrachten: 19

  • Aantal BIA-kinderen: 55

  • BIA-medewerkers op school: 1 mentor

Belangrijke bijdragen van BIA: 2 bakstenen lokalen; 1 assistent-leerkracht; vrijwilligers schilderden de speelplaats; educatieve spelen en huiswerkklassen voor Graad 6-kinderen; knutsellessen voor de hoogste leerjaren; zwemlessen voor de jongere kinderen.

Kurland is een sloppenwijk in de Crags, op 25 km van Plettenberg Bay, waar geleefd wordt in armoedige omstandigheden, soms zelfs in houten hutjes zonder water of elektriciteit. Er is een hoge graad van werkloosheid en er zijn grote gezondheidsproblemen waaronder HIV/AIDS, tuberculose, epilepsie en hoge bloeddruk. Onze vrijwilligers zijn altijd actief in deze school: ze assisteren leerkrachten, helpen bij de administratie, geven computerlessen, wereldoriëntatie en nog veel meer.