social


Sociaal Programma


Het sociale programma van Born in Africa wil sterke sociale en emotionele vaardigheden ontwikkelen bij de kinderen in het programma, zodat ze jongeren worden met vaardigheden en zelfvertrouwen, die hun toekomst in handen kunnen nemen. 

Achtergrond

De Bitoustreek, langs de Tuinroute in de Westkaap, lijkt op het eerste gezicht een erg rijke streek, maar in werkelijkheid is er een zeer grote kloof tussen rijk en arm. Tienduizenden mensen vechten om te overleven in armoede, de meeste gezinnen leven in sloppenwijken in kleine huisjes van 2 à 3 kamers. Hierin wonen vaak veel te veel mensen, waardoor men met 10 een kamer deelt. De maatschappelijke toestand lijdt zwaar onder de hoge werkloosheidsgraad (meer dan 30%), in combinatie met een enorm alcoholmisbruik. Ook de kinderen komen al op zeer jonge leeftijd in aanraking met alcohol, waardoor ze grote kans lopen op vroegtijdig schoolverlaten en betrokkenheid in criminele milieus. Born in Africa werkt voornamelijk in Afrikaanssprekende gekleurde gemeenschappen die jarenlang gemarginaliseerd zijn en vechten voor een identiteit.

Uitdagingen

Ter ondersteuning van hun academische loopbaan is sociale begeleiding essentieel voor de Born in Africa-kinderen. Zonder deze steun zouden ze nog moeilijker te motiveren zijn om de lessen bij te wonen, huiswerk te maken, examens af te leggen en zich een toekomst voor te stellen waarvoor goede schoolresultaten vereist zijn. In de streek waar Born in Africa actief is, is er een enorm gebrek aan maatschappelijk werkers. Daarom is het een noodzaak voor Born in Africa om haar personeel op regelmatige basis op te leiden en voorlichting te geven, zodat zij in staat zijn om een antwoord te bieden op de enorme maatschappelijke problemen waarmee de kinderen geconfronteerd worden. De organisaties die zich bezighouden met familiale problemen, zijn overbevraagd, en privébegeleiding kan men zich niet veroorloven. De verantwoordelijkheid om deze kinderen te begeleiden komt daardoor gedeeltelijk op de schouders van de organisatie terecht.

Wat We Doen


Born in Africa heeft 6 mentoren in dienst die elk met 50 à 100 kinderen werken. De kinderen wonen elke maand in kleine groepen (6-8 kinderen) mentorsessies bij, waar ze aangemoedigd worden om problemen in hun eigen leven en gemeenschap te verkennen en aan te pakken. Kinderen onder sociale en emotionele druk krijgen daarnaast individuele sessies. De sessies stellen 6 karaktereigenschappen centraal: betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, zorg, burgerzin, respect en rechtvaardigheid.

Deze 6 karaktereigenschappen bouwen verder op zelfvertrouwen. “Ik geloof in mezelf” is de belangrijkste boodschap die Born in Africa de kinderen, die opgroeien in een omgeving waar de kansen om uit de kansarmoede te geraken, schaars zijn, wil meegeven.

De mentoren overleggen met de scholen en leerkrachten om feedback te krijgen over de resultaten en het gedrag van de kinderen. Tweemaal per jaar leggen de mentoren huisbezoeken af bij de kinderen om een correct beeld te krijgen van de (veranderlijke) leefomstandigheden van de kinderen in het programma. Ouders worden ook tweemaal per jaar uitgenodigd op ouderbijeenkomsten, waar ze een overzicht krijgen van de activiteiten van de kinderen in het programma.

Daarnaast is Born in Africa actief betrokken in een netwerk van sociale organisaties en rechtssystemen in de streek.

We besteden ook aandacht aan het welzijn van onze kinderen door hen medische hulp aan te bieden waar nodig

Het is erg jammer dat zoveel kinderen hun schoolloopbaan niet kunnen afmaken omdat ze slecht zien. Veel kinderen hebben een troebele kijk op de wereld die zij als normaal beschouwen omdat ze zich gewoonweg geen oogtest kunnen permitteren.

BIA startte met dit project om ervoor te zorgen dat alle kinderen geregeld een oogtest kunnen doen. Indien nodig wordt een bril besteld, en als extra verzorging vereist is wordt er doorverwezen naar een specialist.

Door armoede en een gebrek aan middelen lijden vele kinderen aan pijnlijke tandproblemen. We nemen de taak op ons om ervoor te zorgen dat ze de nodige tandartsbezoeken afleggen en de gepaste behandelingen krijgen.

Als onze fondsen het toelaten geven we voedselpakketten aan kinderen en gezinnen in nood. Onze kinderen krijgen altijd een maaltijd en een gezond tussendoortje tijdens BIA-activiteiten in de namiddag en ook tijdens hun mentorsessies. Dankzij de hulp van de lokale winkels Woolworths en Kwikspar en lokale bakkerij Le Fournil krijgen wij geregeld eten, wat we kunnen verdelen onder onze kinderen.

Elke middag kunnen we meer dan 100 maagjes vullen.