Study Bursary Fund2
Born In Africa Studiebeurs Programma


Het kunnen volgen van een kwaliteitsvolle hogeschool- en universitaire opleiding is van groot belang voor de toekomst van onze studenten. Met uw steun aan dit programma kan u mee verzekeren dat de hoge kosten van deze opleidingen en de noden van de studenten die hiervoor geselecteerd werden, gedekt worden.

U zal regelmatig een update ontvangen over de student, zodat u ziet dat uw gift een verschil maakt in het leven van deze jonge mensen. In geval van een vrije gift voor het studiebeurzen programma sturen wij u een update over de voortgang van het programma. Aan het eind van het jaar krijgt u nieuws over de resultaten van de studenten en hun plannen voor het volgende jaar. Lees meer over onze huidige studenten.

Voor België kan hiervoor een fiscaal attest uitgeschreven worden vanaf €40. In Nederland kan zowel voor een eenmalige als een periodieke bijdrage een belastingaftrek bekomen worden. Om in Nederland in aanmerking te komen voor volledige belastingaftrek dient voor een periodieke bijdrage bijkomend met BIA een vaste overeenkomst afgesloten te worden voor minstens 5 jaar.

 Ik ga akkoord om mijn persoongegevens door BIA te laten gebruiken binnen het kader van de BIA Privacy Policy.

Steun ons Studiebeurs Programma