academic


Academisch Programma


Het academisch programma is gericht op de ondersteuning van schoolgaande kinderen en jongvolwassenen in hun schoolloopbaan, zodat ze hun capaciteiten ten volle kunnen ontwikkelen en een realistische kijk hebben op hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Achtergrond

Statistieken van het Departement Onderwijs tonen aan dat de algemene graad van geletterdheid onvoldoende is. Vooral scholen in achtergestelde gebieden scoren onder de minimumniveaus. Verschillende factoren dragen bij tot deze resultaten: een gebrek aan stimulansen in de thuissituatie van de kinderen, ouders die zelf te vroeg van school gegaan zijn, gebrek aan schoolmateriaal in huis, slecht uitgeruste schoolbibliotheken en overbevolkte klassen.

Vele scholen hebben beperkte middelen om extra personeel aan te werven om aan de noden van de overbevolkte klassen tegemoet te komen. Dit leidt tot ‘burn out’ bij leerkrachten, wat op zijn beurt dan weer grote gevolgen heeft voor de resultaten en het welbevinden van de kinderen.

Uitdagingen

Kinderen die hun middelbare school afmaken, hebben vaak niet de middelen om voor adequate verdere opleidingen te betalen. Hierdoor slaagt Zuid-Afrika er ook niet in om de juiste werkkrachten met de juiste vaardigheden op de juiste plaatsen te krijgen, als voedingsbodem voor de noodzakelijke ontwikkeling.

Doordat de leerkrachten verplicht worden om zich strikt aan het leerplan te houden, hebben kinderen met een achterstand de grootste moeite om mee te kunnen in de klas. De overvolle klassen stellen de leerkrachten voor grote problemen om voldoende te kunnen differentiëren tussen de leerlingen, en ouders zijn vaak niet in staat om de kinderen thuis extra te begeleiden.

Kinderen hebben vaak een onrealistische kijk op de vereisten om een bepaald beroep te leren na hun middelbare school, of op de mogelijkheden die ze hebben wanneer ze stoppen met school voor ze hun middelbaar hebben afgemaakt. Door een gebrek aan loopbaanbegeleiding gaat er dus veel potentieel verloren.

Naast de hierboven aangehaalde uitdagingen, is het gebrek aan financiële middelen om te betalen voor voortgezette opleidingen een zeer groot probleem voor de meeste kinderen. Veel gezinnen kunnen de toelagen en/of kosten niet dragen die gepaard gaan met studeren ver van huis. In de Bitoustreek zelf, zijn heel weinig hogescholen of opleidingscentra waar kinderen cursussen kunnen volgen die aansluiten bij hun profiel. Universiteiten en hogescholen die 100 tot 500 kilometer verderop gelegen zijn, zijn geen uitzondering voor kinderen die de opleiding van hun dromen willen volgen.

Wat We Doen


Naast de algemene ondersteuning van geselecteerde kinderen gedurende hun schoolloopbaan (i.e. uniformen en individuele begeleiding) hebben we verschillende activiteiten ontwikkeld om aan deze uitdagingen tegemoet te komen.

De bedoeling is om studenten met een achterstand te helpen of om studenten extra oefeningen aan te bieden. We leggen de klemtoon op studiemethodes, leren hen projectwerk te doen en tutoren diegenen die het nodig hebben. Het is ook de perfecte manier om kinderen sociale vaardigheden zoals vertrouwen, assertiviteit en een positief zelfbeeld te helpen ontwikkelen. Aangezien in de maatschappij van vandaag vraag is naar mensen die geloven in levenslang leren, werken we ook aan leergierigheid bij de studenten.

In de verschillende scholen waar we actief zijn, worden BIA-kinderen uit graad 4 tot 6 geselecteerd om aan de klassen deel te nemen.

De oudere kinderen blijven vaak in de kou staan als het aankomt op adequate studiemethodes. Velen vinden het moeilijk om thuis te studeren omwille van de vele storende factoren. De leerplannen zijn bovendien veeleisend voor de studenten. Daarnaast moeten er thuis ook huishoudelijke taken worden opgenomen. We leren hen op een goede manier studeren, zodat ze een comfortabele routine kunnen opbouwen en goed voorbereid hun taken, toetsen en examens kunnen doen. Met deze waardevolle vaardigheden bouwen de studenten ook steeds meer vertrouwen op, dat ze zeker nodig hebben om aan hun voortgezette opleiding te beginnen.

Wanneer de kinderen hun middelbare school hebben afgewerkt worden ze aangemoedigd om zich in te schrijven voor een verdere opleiding. Ze worden uitgebreid begeleid vanaf ten minste twee jaar voor ze afstuderen, zodat ze een weloverwogen keuze maken, die aansluit op hun profiel, interesses en leercapaciteiten. Van groot belang hierbij is de wil van de studenten om verder te studeren. Ze worden grondig ingelicht over de vereisten om toegelaten te kunnen worden aan de universiteit en krijgen begeleiding om andere mogelijkheden te verkennen indien de universiteit te hoog gegrepen is.

Als de studenten toegelaten zijn aan de universiteit of hogeschool neemt Born in Africa de financiële ondersteuning op zich (inschrijvingsgeld, verblijf en levensonderhoud), maar ook de sociale begeleiding. Born in Africa voorziet in vervoer naar de onderwijsinstelling en schoolmateriaal (boeken, schrijfgerief…). Er is wekelijks telefonisch contact tussen de student en de mentor, opdat de studieperiode positief ervaren zou worden door de student. Nadat zijn of haar studies succesvol beëindigd werden, beëindigt de student ook het BIA-programma met een ‘uitloopstrategie’. Dit wil zeggen dat we helpen bij de zoektocht naar een baan. Een cv en referentiebrief wordt opgesteld en overal uitgezonden.

Wittedrift High klas: Jane's klaslokaal werd officieel geopend in 2024 en in gebruik genomen door mentor Belinda voor allerlei BIA activiteiten

Nieuwe BIA bus: onze oudste bus werd vervangen door een splinternieuwe dankzij Meetjesland- West en de UK supporters of BIA

Kwanokuthula klas: Omwille van het groeiende aantal leerlingen woonachtig in Kwanokuthula en na het aannemen van mentor Liezel, bouwde BIA een lokaal in Kwanokuthula in 2023.

Crags Born in Africa lokaal: klaslokaal ingericht en verbeterd bij mentor Catherine thuis tijdens COVID en voortdurend gebruikt nadien voor groeps- en individuele sessies

BIA Educatief Centrum en aanpalend Sport en Cultureel Centrum Marie- Rose

Kranshoek computerlokaal: dit lokaal werd ingericht door BIA en bevat momenteel 20+ computers waar de kinderen computerles op krijgen.

De Crags Graad R klaslokalen (= kleuterklassen): omwille van het belang van deze Graad R heeft BIA heel actief fondsen verzameld om deze twee klaslokalen, goed voor elk 30 leerlingen, te bouwen.

Liliannes klaslokaal: een BIA-initiatief op Wittedrift Primary (Lagere School) waar een brede waaier aan activiteiten wordt gegeven – gaande van ballet en creatieve vorming tot drama en nog veel meer.

De houten BIA-lokalen in Harkerville, Kranshoek en Wittedrift: dit waren de eerste lokalen die we bouwden voor de mentoren en de assistent-leerkrachten.

De Kranshoekmuur: een 30 m lange muur aan de noordkant van de speelplaats.

De Rotarybussen: BIA is fier op de 2 bussen die door lokale en internationale Rotaryclubs werden gedoneerd.

Bus 1 kregen we dankzij de financiële steun van de internationale Rotaryclubs en Knysna Rotaryclub.

Bedankt aan: Mevr. Joan HUSKISSON van Knysna Rotaryclub, Mr. Reinhard Schydlo van Rotary club Düsseldorf-Schlossturm, Mr. Raymond De Craecker en Mr. Raymond Leemans uit Antwerpen-Amerloo, Rotary Elsloo-Maaskant, Districts 1870 & 2170 en Remi & Lieve De Backer Rotary Plett en BIA.

Bus 2 kwam er dankzij Rotary Plettenberg Bay, Antwerpen-Amerloo, Asse, Düsseldorf-Shlossturm & Tervuren. Dankzij de onvermoeibare pogingen van Dr. Reinhard Schydlo, Peter Pretorius, Bart Joosten, Vincianne Vander Heyden, onze voorzitter Remi De Backer en alle andere betrokkenen bij Rotary beschikken wij nu over onze Toyota Quantum.

BIA kantoor en vrijwilligershuis: het BIA-huis is waar de vrijwilligers verblijven en is tevens het centrale punt van waaruit de organisatie bestuurd wordt.

Qolweni crèche: keuken en omheining de bouw van een nieuwe keuken en een omheining verzekert de ouders ervan dat hun kind dagelijks eten krijgt en dat het veilig is in de crèche.

Mazisame jongerencentrum voor ABET: dit centrum werd gebouwd om een veilige en tegelijk praktische omgeving te bieden voor risicojongeren. Ze krijgen hier ABET-opleiding (volwassenonderwijs) en dagelijks een warme maaltijd.

Siya Phambile: Born in Africa kralenbedrijfje: een groep BIA moeders kreeg in 2007 een opleiding dankzij het BIA programma waarin ze leerden om met kralen te werken. Zij runnen nu hun eigen bedrijfje en hebben een winkel die gelegen is naast de Peppermill in de Crags. Alle ontwerpen zijn gemaakt door Adje Bos, de begeleidster van de groep en ze zijn dagelijks open voor bezoekers.

Elk jaar voorzien we voor al onze 400 kinderen in het programma een nieuw schooluniform. Ze krijgen dan sokken, schoenen, een broek, een hemd, een trui, een jas, een rugzak en schoolmateriaal.