general info

 

Algemene Informatie 


Born in Africa is een vereniging zonder winstoogmerk, actief in sociaal-economisch achtergestelde wijken rond Plettenberg Bay, Zuid-Afrika.

Onderwijs is een basisrecht voor alle kinderen. Daarom leggen we ons toe op de educatieve ontwikkeling op lange termijn van kansarme kinderen in Zuid-Afrika. Een degelijke opleiding biedt oplossingen voor deze kinderen en wapent hen om uit een uitzichtloze situatie (vaak gedomineerd door armoede, misbruik en werkloosheid) te ontsnappen. Goed onderwijs is hun enige hoop op een plaats op de arbeidsmarkt.


 Door in te zetten op educatie, komen we een stap dichter bij sociale en economische gelijkheid.

Onze missie

Onze missie is om gevormde, onafhankelijke en succesvolle jongvolwassenen te laten fungeren als rolmodellen in hun gemeenschappen. Dit willen we doen door educatieve en sociale ondersteuning te bieden aan schoolgaande kinderen en jongvolwassenen uit achtergestelde gebieden in de Bitou-streek in Zuid-Afrika.

Waarden en filosofie

Onderwijs is een basisrecht voor elk kind en Born in Africa gelooft dat opleiding de toekomst zal bepalen. Door kinderen goed onderwijs aan te bieden en hen gepast te begeleiden, vergroot Born in Africa de kans op tewerkstelling voor deze kinderen. Op deze manier wil Born in Africa bouwen aan een betere sociaal- economische toekomst voor Zuid- Afrika.

Doelgroep

Kinderen in ons programma zijn tussen 6 en 25 jaar oud, uit de achtergestelde wijken van de Bitoustreek.

Lees meer over onze privacy policy.