volunteer


Vrijwilligerswerk


Als kleine maar gestaag groeiende organisatie kunnen we altijd hulp gebruiken bij de dagelijkse gang van zaken. Om zoveel mogelijk geld over te houden voor de educatieve ondersteuning van de kinderen in het programma, proberen we de personeelskosten zo laag mogelijk te houden.

Jammer genoeg is er een tekort aan betaalbaar en goed opgeleid personeel in de streek, en daarom maken we dankbaar gebruik van de hulp van vrijwilligers die de vaste BIA-staf bijstaan.

De input van deze vrijwilligers is van zeer groot belang voor ons, omdat we beroep kunnen doen op hun ervaring, kennis en onbeperkte motivatie om bij talrijke projecten te helpen. Hoewel de meeste taken schoolgerelateerd zijn of educatief getint, werken we graag met vrijwilligers vanuit verschillende disciplines.

Huiswerkklassen, naschoolse activiteiten, zwemlessen en kampen zouden geen deel van ons programma kunnen uitmaken als we geen vrijwilligers hadden om op te kunnen rekenen. Vrijwilligers worden gehuisvest in ons Born in Africa-huis voor de duur van hun verblijf en betalen een kleine bijdrage aan de huur. We streven naar een open en goede verstandhouding met onze vrijwilligers, zodat de ervaring een win-winsituatie is voor iedereen!

COVID-19 update We zijn blij dat we vanaf september 2021 weer vrijwilligers, die volledig gevaccineerd zijn, mogen ontvangen! Het is de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger om alle procedures en regels m.b.t. COVID19 op te zoeken en na te leven, zowel tijdens het reizen als het verblijf in Zuid- Afrika. Vrijwilligers moeten ook hun eigen ziekteverzekering voor de ganse duur van hun verblijf regelen.

star 1   WORD EEN VRIJWILLIGER


Ik ga akkoord om mijn persoongegevens door BIA te laten gebruiken binnen het kader van de BIA Privacy Policy.

Als er zich problemen voordoen bij het invullen van dit formulier of je nog verdere vragen hebt, contacteer

Lotte Van Buyten at lvanbuyten87@gmail.com

Isabelle Brink at isabelle@borninafrica.org

Loading...